A- A A+
    Podziel się

Springer Compact – PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO

Logo Springer

Uwaga: 20.11.2023: zostało wykorzystane 1156 artykułów z puli 1350 artykułów na 2023 r. (nowa pula działa od 26.04.2023).

Lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana.

 

Program Springer Compact dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich, w tym UM w Łodzi, publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki ze środków pochodzących z MEiN.

Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od 2016 roku jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowania otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych, czyli odwrotnie niż to było dotychczas. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer, w tym UM w Łodzi.  Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Uwaga: publikacje zgłaszane przy użyciu e-maili domenowych z końcówką @umed.lodz.pl oraz @umed.pl, będą przechodziły szybszy proces weryfikacji!

Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation.

Program nie obejmuje: EditorialNotes, News, Letters.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program obejmuje 1984 czasopism z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism ADIS, patrz katalog 2023.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).

Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’

W kolejnym e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza.

W pierwszej części formularza autor korespondencyjny może skorzystać z funkcji “Choose your affiliation”, która pozwala wybrać afiliację z listy instytucji, które są objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej – w przypadku UMED to Uniwersytet Medyczny w Łodzi lub The Medical University of Lodz

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you”, która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem. Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MEiN.

Opisany powyżej formularz Open Access Systems Solution jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub opłatę indywidualną za publikację otwartą.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl

Zobacz też: Springer Compact – Open access agreement for Polish authors