A- A A+
    Podziel się

Frontiers Institutional Partnerships

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł z wydawnictwem Frontiers Media SA  umowę o partnerstwie instytucjonalnym w zakresie publikowania w otwartym dostępie. Dzięki porozumieniu naukowcy i badacze UMED mogą skorzystać z 10% rabatu partnerskiego przy publikowaniu w dowolnym czasopiśmie wydawcy.

Frontiers jest trzecim najczęściej cytowanym i szóstym co do wielkości wydawcą badań i otwartą platformą naukową. Niezależnymi redaktorami i recenzentami są czołowi badacze. Dzięki pionierskiej technologii, sztucznej inteligencji i rygorystycznym standardom jakości, artykuły badawcze opublikowane we Frontiers zostały wyświetlone już 1,9 miliarda razy.  W radach redakcyjnych zasiada ponad 200 000 czołowych badaczy, którzy pełnią rolę niezależnych redaktorów i recenzentów. Dzięki temu publikowanie w otwartym dostępie zwiększa nie tylko widoczność autorów w środowisku naukowym, ale i poszerza wolumen ogólnodostępnych badań, co przynosi korzyści szerszej społeczności naukowej i ogółowi społeczeństwa.

Podczas przesyłania artykułu należy wybrać Uniwersytet Medyczny w Łodzi w sekcji informacji o płatności („Członkowie instytucjonalni Frontiers”). Po potwierdzeniu afiliacji ostanie wysłana faktura ze zniżką.

Wszelkich informacji na temat zasad kwalifikowalności publikacji w wydawnictwie Frontiers udziela Agnieszka Goszczyńska z Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl