A- A A+
    Podziel się

Elsevier  – program publikowania otwartego

Logo Elsevire

 

Uwaga: 21.11.2023: zostało wykorzystane 964 artykułów z puli 1013 artykułów na 2023 r.

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko Program A, czyli publikację 1013 artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC).

Program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Lista_czasopism  (aktualizacja 20.06.2023 r.)

Możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND.

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

Prezentacja “Author Journey” dla programu A

Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl