Plan S i Koalicja S

A- A A+
    Podziel się
13.12.2018

Do 2020 wszystkie publikacje naukowe będące wynikiem badań finansowanych z dotacji publicznych mają być publikowane modelu otwartym.

Zgodnie z ogłoszonym 04.09.2018 Planem S instytucje finansujące badania będą wymagać pełnego i natychmiastowego dostępu do dofinansowanych publikacji badawczych.

COAlition S tworzą agencje finansujące badania naukowe w Europie w tym Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wprowadzenie pełnego i otwartego dostępu popiera również Europejska Rada do spraw Badań Naukowych (European Research Council).

Oznacza to, że grantodawcy (w tym NCN oraz UE) będą wymagali od realizatorów projektów badawczych natychmiastowego publikowania w modelu otwartym: rezultatów badań, danych badawczych, publikacji i innych materiałów powstałych w ramach grantu.

ZOBACZ więcej informacji.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wdraża politykę otwartości oraz realizuje projekt #InterScienceCloud mający na celu udostępnianie prac naukowych w modelu otwartym.