Obowiązkowy otwarty dostęp (open access) w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki

A- A A+
    Podziel się

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło obowiązek zapewnienia otwartego dostępu (open access) do efektów realizacji zadań badawczych. Będzie on już dotyczyć projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br.

 

Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych jest kluczowym elementem spójnej polityki Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzającej do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.

NCN od września 2018 jest członkiem cOAllition S, której priorytetowym założeniem było dążenie do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych.