Elsevier z programami publikowania otwartego w 2022 roku

A- A A+
    Podziel się

Elsevier utrzyma w 2022 r. program publikowania otwartego bez opłaty dla autorów (program A). Wydawnictwo ogłosiło taką decyzję, pomimo że nie ustalone są jeszcze warunki finansowania, zakres licencji oraz pula artykułów programu na rok 2022 przez MEiN. Ponadto wydawnictwo zapewniło, że nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej.

Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które do 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kolendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier nie ulegają na razie zmianie.

Obecnie działa program publikowania otwartego w czasopismach Springer w ramach puli z 2021 r., z której po 31 grudnia 2021 r. pozostało jeszcze do wykorzystania ok. 150 artykułów. Poza tym działa także program Elsevier B (publikowanie na koszt autora za zniżką) dla artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej.

Jeśli chodzi o pozostałe programy, dotychczasowe licencje konsorcyjne oraz krajowe budżet na ich dofinansowanie w 2022 r. ma zostać dopiero doprecyzowany.