Program A publikowania otwartego Elsevier został zamknięty

A- A A+
    Podziel się

 Program A publikowania otwartego Elsevier został zamknięty.

Została wyczerpana pula 1000 artyków finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej.
Natomiast został urochomiony program B,  który pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem 20% zniżki w 2020 r. w stosunku do cennika standardowego.

 

 

Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po ich przyjęciu do publikacji.