A- A A+
    Podziel się

OXFORD UNIVERSITY PRESS – PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Uwaga: Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz popisania nowych umów na 2021 r. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program obejmuje 327 czasopism hybrydowych OUP.

 

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Program działa od 2 września 2020 r. Do programu mogą być włączone artykuły opublikowane wcześniej w modelu subskrypcyjnym, które na życzenie autora zostaną zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”), pod warunkiem, że umowa autorska zezwala na taką konwersję. Dodatkowo, wydawca musi zostać poinformowany o chęci przekształcenia artykułu do modelu otwartego nie później niż do 30 listopada 2020 r. Autorzy zainteresowani retroaktywacją powinni kontaktować się z koordynatorem programu.

Autor artykułu, który zostanie zaakceptowany do publikacji w trakcie działania programu, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie ze wskazówkami na stronie wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Licencja OUP wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Paweł Gielmuda pawel.gielmuda@abe.pl. Patrz także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

 

Lista czasopism 

 

Publikowanie na licencji CC BY  i  CC BY- NC jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl