A- A A+
    Podziel się

OXFORD UNIVERSITY PRESS – PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Uwaga: Program wznowiony w lipcu 2021 r. Obejmuje 100 artykułów. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja). Do 15.11.2021 r. zostało wykorzystane 51 ze 100 artykułów.

Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP. (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie).

 

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

 

 

Lista czasopism   (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie).

Publikowanie na licencji CC BY  i  CC BY- NC jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl