Otwarte dane badawcze – nowe regulacje

A- A A+
    Podziel się

Parlament Europejski przyjął nowe rozwiązania w zakresie otwartego dostępu do danych będących rezultatami działań finansowanych ze środków publicznych. Wśród instytucji objętych nowymi zasadami są m.in. organizacje prowadzące badania.

Dyrektywa w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego ma znacznie poprawić dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i tych finansowanych ze środków publicznych, a to z kolei przyczynić się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Cały komunikat można znaleźć na stronie europa.eu.

W sprawie zarządzania danymi badawczymi wypowiedział się Dyrektor Narodowego Centrum Nauki – Zbigniew Błocki. W liście do środowiska naukowego przypomniał o konieczności wdrażania w uczelniach zasad otwartości w nauce, m.in. poprzez:

  • przyjęcie instytucjonalnej polityki otwartego dostępu,
  • wyznaczenie przez kierowników jednostek naukowych i uczelni pełnomocników ds. Open Access (OA),
  • wspieranie modelu otwartego czasopism,
  • korzystanie z doświadczeń i potencjału bibliotek prowadzących otwarte repozytoria.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako jeden z pierwszych w Polsce przyjął Politykę Otwartości. Utworzono również stanowisko pełnomocnika ds. Otwartego Dostępu, które objął prof. dr hab. n. med. Michał Polguj. W uczelni realizowany jest projekt InterSciecnceCloud, mający na celu udostępnianie danych naukowych z wielu obszarów działalności naukowej na jednej wspólnej platformie webowej.

Dodatkowo NCN zapowiada, że wraz z innymi instytucjami finansującymi badania naukowe zrzeszonymi w Science Europe podejmie działania mające na celu wypracowanie wspólnych europejskich wytycznych dotyczących zarządzania danymi naukowymi i sposobu ich udostępniania w tzw. otwartym dostępie. W bieżącym roku planuje się również wprowadzenie do formularza wniosku o finansowanie projektu załącznik, w którym wnioskodawca przedstawi skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (z ang. Data Management Plan).

Cały list Dyrektora NCN można znaleźć na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje: