Open Access w Horizon 2020

A- A A+
    Podziel się

We wszystkich projektach, które uzyskały finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” zobowiązuje się autorów do upewnienia się, że opublikowany przez nich artykuł w czasopismach naukowych jest dostępny publicznie, bezpłatny dla odbiorców. Komisja Europejska prowadzi także pilotaż dotyczący otwartego dostępu do danych badawczych w ramach programu „Horyzont 2020”: pilot Open Research Data (ORD).

Szczegóły można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej oraz w infografice