TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI 2020 W CIB

A- A A+
    Podziel się

W dniach 19-25 października trwa Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki.

Hasło tegorocznych obchodów przyjęte zostało po debacie w organizacji SPARC o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez ludzi, którzy dzielą, a nie łączą, zamykają, a nie otwierają się na odmienne kultury, tradycje i populacje.

Nauka, kultura i edukacja powinny łączyć, być otwarte dla każdego, dlatego hasło tegorocznych obchodów brzmi:

Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu.

Tydzień Otwartej Nauki w CIB

W CIB z okazji Tygodnia Otwartej Nauki odbędzie się cykl webinariów, w ramach których przeszkolonych zostanie 120 pracowników UM w Łodzi. Zakres tematyczny:

  • WEBINARIUM Licencje Creative Commons
  • WEBINARIUM Prawo autorskie w działalności dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej
  • WEBINARIUM Czasopisma Open Acces
  • WEBINARIUM Otwarte dane badawcze

Dodatkowo zostanie przygotowana kampania popularyzująca otwartość na Facebookowej stronie CIB – posty będą publikowane pod hasłem #OAWeek2020.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej poświęconej tematyce otwartości w nauce, którą CIB prowadzi dla społeczności UM w Łodzi: otwarty.umed.pl

Informacje dodatkowe

Działacze SPARC – organizatorzy światowych obchodów Open Access Week – uważają, że otwartość może być potężnym narzędziem do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. Przebudowanie stosunku do badań i studiów tak, aby były one domyślnie otwarte dla wszystkich, stanowi wyjątkową okazję do zbudowania fundamentu, który będzie bardziej sprawiedliwy dla społeczeństw. Strukturalny rasizm, dyskryminacja i wykluczenie, są niestety dziś obecne i utrwalane w miejscach, w których zawsze mieliśmy do czynienia z otwartością jako podstawową wartością. Jako społeczność pamiętamy, że współczesne systemy i nasza przestrzeń życiowa została zbudowana na spuściźnie historycznej niesprawiedliwości, więc zajęcie się tymi nierównościami jest dziś naszą powinnością.

Musimy zbadać, dla kogo poszczególne obszary życia i systemy są przeznaczone, komu czego brakuje, kogo wykluczają stosowane przez nas modele biznesowe i czyje interesy są traktowane priorytetowo. Kiedy pracujemy razem nad odbudową tych struktur, musimy zobowiązać się do przejścia od rozmów do konkretnych zobowiązań i wzajemnej odpowiedzialności za rzeczywisty postęp.

Międzynarodowa strona internetowa wydarzenia

Polska strona internetowa wydarzenia