Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

A- A A+
    Podziel się

W dniu 31 maja 2020 r.  Narodowe Centrum Nauki wprowadziło Politykę Otwartego Dostępu. Weszła ona w życie z dniem jej podpisania, a obowiązywać będzie od konkursów ogłaszanych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r. Niniejsza polityka została oparta na założeniach Planu S i w bardzo podobnym kształcie będzie wprowadzona także przez pozostałych członków cOAlition S.

Bez względu na ścieżkę publikacyjną wszystkie publikacje będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie na licencji CC-BY (prawa autorskie zachowane), która jest zgodna z wewnętrznymi zasadami zapisanymi Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, posiadać adnotację o finansowaniu ze środków projektu (Narodowe Centrum Nauki, numerprojektu) oraz unikalny stały identyfikator (np. DOI (preferowany), URN lub Handle).

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora NCN nr 40/2020