Natychmiastowy otwarty dostęp do publikacji finansowanych ze środków publicznych obowiązuje od 2021 r.! Przesunięto wdrożenie Planu S na 2021 rok oraz rozszerzono zakres umów transformacyjnych, regulujących przejście od modelu płatnych subskrypcji…

czytaj więcej


We wszystkich projektach, które uzyskały finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” zobowiązuje się autorów do upewnienia się, że opublikowany przez nich artykuł w czasopismach naukowych jest dostępny publicznie, bezpłatny dla…

czytaj więcej


Można już obejrzeć nagranie z webinarium „Open Access to Publications in Horizon 2020”:

czytaj więcej


Otwarty Dostęp w Horyzoncie 2020 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące zasad otwartego udostępniania publikacji naukowych i raportowaniu zdeponowanych publikacji w Horyzont 2020 zorganizowane przez  OpenAIRE i FOSTER.   Grupa docelowa: badacze kierownicy projektów…

czytaj więcej


13.12.2018 Do 2020 wszystkie publikacje naukowe będące wynikiem badań finansowanych z dotacji publicznych mają być publikowane modelu otwartym. Zgodnie z ogłoszonym 04.09.2018 Planem S instytucje finansujące badania będą wymagać pełnego…

czytaj więcej