Elsevier  – pilotażowy program publikowania otwartego

A- A A+
    Podziel się

Zgodnie z nową umową podpisaną przez MNiSW, licencja krajowa Elsevier 2019-2021, obejmuje również pilotażowy program dający możliwość  otwartego publikowania w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier

Zniżka przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Elsevier.

Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów. 

Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021. Ze względu na ograniczoną liczbę artykułów, które mogą zostać w całości sfinansowane z programu, finansowanie to będzie obejmowało artykuły publikowane tylko w niektórych czasopismach. Będą to czasopisma wyselekcjonowane pod kierunkiem MNiSW na podstawie kryteriów jakościowych i dziedzinowych oraz z wykorzystaniem danych o dotychczasowych publikacjach polskich autorów w czasopismach Elsevier.

Uprzejmie informujemy, że wciąż czekamy na wybór przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism Elsevier do pilotażowego programu publikowania otwartego. Mamy nadzieję, że program będzie uruchomiony w drugiej połowie sierpnia 2019.

Do programu (w formie pełnego pokrycia kosztu publikacji lub możliwości publikacji na koszt autora ze zniżką) będzie można zgłaszać artykuły, które zostaną zaakceptowane do publikacji po uruchomieniu programu, w tym artykuły, które obecnie znajdują się już w fazie recenzji.