Elsevier – pilotażowy program publikowania otwartego

A- A A+
    Podziel się

2 września został uruchomiony program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Program ma dwie części:

  • Program A: Darmowa publikacja w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów.
  • Program B: Zniżka na publikację dodatkowych artykułów na koszt autora odpowiednio 30%, 20% i 10% w latach 2019-2021. 

Lista czasopism 

Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem roku 2019, program A zostanie wyłączony, a program B zostanie włączony na okres do końca roku.

Możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND.

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał od selekcji czasopism, którą ma przygotować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.