Co dalej z licencjami WBN?

A- A A+
    Podziel się

Na przełom czerwca i lipca zapowiedziane jest podpisanie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN) i Uniwersytetem Warszawskim na finansowanie licencji WBN w 2022 r.

Finansowanie w 2022 r. pozwoli na kontynuowanie wszystkich licencji konsorcyjnych i krajowych. Zakres zasobów dostępnych w ramach licencji konsorcyjnych nie zmieni się, ale w niektórych przypadkach, zmniejszeniu ulegnie liczba artykułów otwartych publikowanych w ramach licencji.

Wiley – ograniczony zakres licencji krajowej Wiley obejmuje dostęp do 491 czasopism bez programu publikowania, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w Polsce w 2021 r. plus 22 czasopisma dostępne w pakietach z tytułami z pierwszej grupy. Ograniczony dostęp do kolekcji Wiley mają już wszystkie instytucje.

Springer – w licencji krajowej lista dostępnych czasopism pozostaje bez zmian, ale program publikowania zostanie ograniczony do ok. 1300 artykułów w 2022 r. Program ten zostanie uruchomiony po akceptacji przez MEiN.

Elsevier – nie wiadomo jeszcze, jaki będzie zakres dostępu do czasopism i programu publikowania. Wydawca utrzymuje dostęp krajowy do czasopism w zakresie licencji z 2021 r. oraz kontynuuje program publikowania Elsevier zgodnie wcześniejszymi zapowiedziami (Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie ustalono warunków finansowania przez MEiN, zakresu licencji i puli artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Ograniczenie kosztu licencji na czasopisma Elsevier może wiązać się z koniecznością wykreślenia kolejnych podkolekcji tematycznych, o wyborze których będzie musiał zdecydować MEiN. ICM nie przewiduje wykreślenia czasopism z grup Cell i Lancet.

Licencje krajowe na czasopisma Science i Nature oraz bazy danych Scopus, SciVal, WoS i InCites, jak również udział Polski w programie SCOAP3 będą kontynuowane bez zmian.