A- A A+
    Podziel się

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2020-2022 – PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO

Uwaga: Do 24.11.2021 zostało wykorzystane 296 z puli 324 artykułów na 2021 r.

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022 dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Program obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych.

Program nie obejmuje : Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r.  Pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach.

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji, ale wielkość puli powinna zaspokoić całe roczne zapotrzebowanie. Decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”).

Autorzy, którzy dopiero wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji system ACS automatycznie rozpozna na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu. ICM otrzymuje wtedy zapytanie od ACS o włączenie artykułu do programu. ICM sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz wysyła emailem zapytanie do autora, czy jest on zainteresowany publikacją w ramach programu. Procedura ta działa już od 1 lipca 2020 r. i obejmuje artykuły zaakceptowane od 25 czerwca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

 

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

 

Lista czasopism 

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl