Seminarium Otwarty UMed

A- A A+
    Podziel się

18.10.2018

Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi zaprasza na seminarium organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywa się raz w roku na całym świecie pod koniec każdego października.

Seminarium Otwarty UMed odbędzie się 22 października 2018 r., w godz. 10.00-12:30, w CIB UM w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2

Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-28.10.2018 r. pod hasłem „Designing equitable foundations for open knowledge”, co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki.

Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety, fundatorów, wydawców i uczonych są prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, żeby nowe otwarte systemy, które są obecnie tworzone, obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wdraża politykę otwartości oraz realizuje projekt #InterScienceCloud mający na celu udostępnianie prac naukowych w modelu otwartym. Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Seminarium Otwarty UMed – program 

  • Otwarcie 

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  • Otwarty Dostęp (Open Access) wpływ na podstawowe  wskaźniki bibliometryczne

dr hab. n. med. prof. nadzw. Michał Polguj, Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu

  • Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych w kontekście prawodawstwa UE i wytycznych MNiSW

mgr inż. Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi

  • Otwarty UMed

mgr Agnieszka Goszczyńska, starszy bibliotekarz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi

 

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie Państwa uczestnictwa w wydarzeniu drogą mailową na adres paulina.milewska@umed.lodz.pl