A- A A+
    Podziel się

Science Advanced

 

 

W ramach licencji krajowej Science 2019-2021 jest dostępna 90% zniżka w opłacie za publikację (Article Processing Charge), w multidyscyplinarnym czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku.

Zniżka przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science,  w tym UM w Łodzi

Science Advances jest recenzowanym, multidyscyplinarnym czasopismem naukowym w otwartym dostępie o IF  (impact factor) 12.804  (2018) 

Zakres czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny nauki, w tym nauki przyrodnicze, nauki fizyczne, nauki społeczne, informatykę i nauki o środowisku.

Czasopismo domyślnie publikuje wszystkie artykuły na licencji CC BY NC lub CC BY.

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.