A- A A+
    Podziel się

Elsevier  – pilotażowy program publikowania otwartego

 

Uwaga: 

Pula 1500 artykułów w programie A w 2021 r. została wyczerpana. 

Działa program B (publikacja na koszt autora ze zniżką). 

Program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Program ma dwie części:

  • Program A: Darmowa publikacja w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów.
  • Program B: Zniżka na publikację dodatkowych artykułów na koszt autora odpowiednio 30%, 20% i 10% w latach 2019-2021. 

 

Lista czasopism  (aktualizacja 24.08.2021)

Możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND.

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

 

 

Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl