A- A A+
    Podziel się

Elsevier  – pilotażowy program publikowania otwartego

 

Uwaga:  Program A został zamknięty.

Program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach objętych licencją, w tym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Program ma dwie części:

  • Program A: Darmowa publikacja w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów.
  • Program B: Zniżka na publikację dodatkowych artykułów na koszt autora odpowiednio 30%, 20% i 10% w latach 2019-2021. 

 

Lista czasopism 

 

Po wyczerpaniu puli 1000 artykułów przed końcem roku 2020, program A zostanie wyłączony, a program B (20% zniżki) zostanie włączony na okres do końca roku.

Możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND.

Publikowanie na licencji CC BY jest zgodne z wewnętrznymi zasadami zapisanymi w Instytucjonalnej Polityce Otwartości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które obowiązują od lutego 2018 r. wszystkich pracowników Uczelni.

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonej przez operatora programu – ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl